Hissrenoveringen fortsätter

 

Planeringen av höstens och vinterns hissrenoveringar på Lehussidan är nu klar. Planen ser ut så här:

 

Fatbur Kvarngata 18 Renoveringen påbörjas måndagen den 8 oktober och beräknas vara klar fredag 2 november

Fatbur Kvarngata 20 Renoveringen påbörjas måndagen den 5 november vecka 45 och beräknas vara klar fredag 30 november

Fatbur Kvarngata 16 Renoveringen påbörjas måndagen den 7 januari och beräknas vara klar fredagen 1 februari

Fatbur Kvarngata 26 Renoveringen påbörjas måndagen den 4 februari och beräknas vara klar fredag 1 mars.

 

Entreprenören, Mankan Hiss AB, kommer med ytterligare information inför starten i de olika trapphusen. Borg&Merio kommer att ställa ut postboxar i de berörda trapphusen. Du som har frågor om renoveringen – kontakta Borg&Merio.

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

Comments are closed.