Rastning av hundar – förbjudet på föreningens mark!

Det har kommit till styrelsens kännedom att föreningens mark, entrémarken på Brinckansidan och Lehusgården, används för rastning av hundar.

I anknytning till att vi fått information om företeelsen har vi fått frågan ”får man det?”. Vårt svar är klart och tydligt ”Nej, det får man självklart inte!”. Så här får vi boende hjälpas åt. Så, om du ser någon hundägare som glömt bort det självklara – påminn henne eller honom, snällt och vänligt …. men med en viss skärpa i rösten. Men skäll inte!

Styrelsen/Jan Lindelöf

PS Vi är helt införstådda med att ”de glömska hundägarna” är en mycket liten minoritet.

Comments are closed.