Kalaskulan – öppet hus tisdagen den 15 maj 17.00 – 18.30!

Kalaskulan, nu nerflyttad till Fatburs Kvarngata 13, är öppen för ”granskning” inför beslut på stämman. Fatburs Kvarngata 13 hittar du på baksidan av 17/19. Ingång från gång- och cykelvägen.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Comments are closed.