Det händer i (v)år!

Här kommer en kortfattat redovisning av vad som är på gång, och i vissa fall redan påbörjats.

Inför åtgärder, som direkt påverkar oss boende, kommer anlitade entreprenörer att avisera i brevinkasten.

För projektledningen, för samtliga projekt, står förvaltarna hos Borg&Merio.

 

Fortsatt upprustning av utemiljö

Vi fortsätter den stegvisa upprustningen av den utemiljö, som många tror är stadens men i själva verket, är föreningens.

 

Fönsterbleck och fogar bleck/puts

Efter praktiska prov har vi hittat en metod för att, på ett enkelt sätt, åtgärda fönsterbleck i behov av målning. Metoden innebär helt enkelt att vår plåtslagare monterar ett nytt fabriksbelagt bleck på de befintliga. I samband med montaget åtgärdas också skadade fogar mellan fönsterbleck och puts.

Under 2018 koncentrerar vi oss på de södervända fönstren.

 

Hissrenoveringen på Lehussidan fortsätter

Två hissar i  30 och 32 åtgärdades i januari – mars. I höst kommer ytterligare två hissar, i 18 och 20, att åtgärdas. I samband med renoveringen bättringsmålas vissa ytskikt i entrén.

 

Ommålning av hissfronter i 9/11, 17/19 och 21/23

Efter att vår målare, med gott resultat, återställt målningen på hissfronterna i 25/27 kommer nu övriga hissfronter på Brinckansidan återställas. I samband med arbetet med hissfronterna bättringsmålas även vissa ytskikt i entrén.

 

Renovering av tvättstugan i 32

Våra tvättstugor, nio stycken, har nu nått en ålder på upp mot trettio år. Stugan i 9/11 renoverades här om året och nu är det 32:ans tur.

Renoveringen avser i första hand yt- och tätskikt. Överlag är den maskinella utrustningen i föreningens tvättstugor av färskt datum.

 

Tvätt av balkongfronter

Av estestiska, men framförallt av tekniska, skäl är det dags att påbörja högtryckstvätt av balkongfronterna, med tillhörande balkongplattor. I en första etapp koncentrerar vi oss på balkongerna ut mot Fatburs Kvarngata.

 

Stamrensning

För att förebygga fuktskador kommer, under ledning av förvaltarna på Borg&Merio, stamspolning att påbörjas. I entreprenörens uppdrag kommer också att ingå rensning av vattenlås och stick fram till stammarna.

Övrigt

Till listan med ovanstående handfasta projekt kan vi lägga några mindre utredningsprojekt, som syftar till att få fram underlag till underhållsplanen.

 

Var uppmärksam!

Som redan skrivet: Inför åtgärder, som direkt påverkar oss boende, kommer anlitade entreprenörer att avisera i brevinkasten. Så håll koll på dörrmattan!

 

Jan Lindelöf/Styrelsen

Comments are closed.