Förvaltaren informerar!

Städning och rensning i cykel- och barnvagnsrum!

Nu är det dags för den årliga vårstädning av föreningens cykel- och barnvagnsrum, samt rensning för att ge plats åt cyklar och barnvagnar som används.

I cykelrummet får endast cyklar förvaras och i barnvagnsrummen får endast barnvagnar, barncyklar, pulkor och snowracers förvaras.

Allt annat kommer att forslas bort.

Märk upp familjens cyklar och barnvagnar, m.m. med märklapparna ni fått i brevinkastet.

Skriv på ditt namn och ditt tresiffriga lägenhetsnummer och fäst märklapparna med de medskickade buntbanden. Ditt lägenhetsnummer hittar du på ditt avtal och på utsidan av din lägenhetsdörr.

Behöver du fler märklappar och buntband finns de att hämta vid tvättstugornas bokningstavlor.

OBSERVERA! FÖRRA ÅRETS MÄRKLAPPAR GÄLLER EJ!!!!!

Omärkta cyklar, barnvagnar, pulkor etcetera kommer att forslas bort efter 14 maj.

Kontakta oss på Borg&Merio något felaktigt blivit bortkört så återfås detta mot beskrivning – inom tre månader efter rensningen den 14 maj.

Med vänlig hälsning

Borg&Merio Förvaltning AB

Comments are closed.