Använd rätt lägenhetsnummer!

I dessa deklarationstider har vi, och Valvet, fått frågor om ”vilket nummer har min lägenhet?”. Vårt, och Valvets, svar är ”det beror på vad du ska ha numret till”.

I kontakter med Valvet, Borg&Merio och styrelsen använder du det tresiffriga lägenhetsnummer som finns angivet på ditt upplåtelse-, överlåtelse- eller hyresavtal. Det är också det nummer du använder vid bokning av lokaler.

För att förenkla, för oss medlemmar men också för förvaltare och fastighetsskötare, är alla lägenhetsdörrar numera uppmärkta med lägenhetsnumret.

I kontakter med myndigheter, t.ex. Skattemyndigheten, använder du det lägenhetsnummer som finns angivet på namntavlan i entrén.

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Varför är det på detta viset, kanske någon undrar? Det korta svaret är, för att myndigheterna bestämt det! Men följden har blivit att det t.ex. finns 17 lägenheter i föreningen som i Skatteverkets register har nummer 1501, alltså är Skatteverkets lägenhetsnummer oanvändbara i föreningssammanhang.

 

 

Comments are closed.