Kontrollera ditt källarförråd!

Nu har det, återigen, kommit rapporter om ”mal i källarförråd” på Lehussidan. Förvaltarna på Borg&Merio kommer nu att kontakta företaget Nomor för kontroll och sanering. Med anledning av det inträffade uppmanar vi alla, även ni som bor på Brinckansidan, att kontrollera era förråd och följa Nomors anvisningar vid en kommande sanering.

Ett råd: förvara textilier i plastlådor med lock och/eller väl inplastade.

Jan Lindelöf/Styrelsen

 

Comments are closed.