Med utmärkt beröm godkänd!

Enligt Miljöbalken ska alla verksamhetsutövare, även bostadsrättsföreningar, bedriva s.k. egenkontroll, med avseende på verksamhetens påverkan på miljö och hälsa.

För tillsynen ansvarar Miljöförvaltningen i Stockholm och den 13 oktober var några av förvaltningens tjänstemän på besök hos oss för att kontrollera att vi ”kontrollerar”.

Vid granskningen kontrollerades hur föreningen sköter sig avseende:

 • långsiktig planering och underhåll
 • felanmälan och hantering av akuta fel och skador
 • renovering
 • energihushållning
 • buller
 • ventilation
 • inomhustemperatur
 • legionella, dvs varmvattentemperatur
 • radon
 • fukt och mögel
 • skadedjur
 • avfallshantering.

Det gjordes också stickprovskontroller ute i fastigheten samt i undercentral och fläktrum.

Om jag skriver att föreningen fick godkänt på alla punkter, tror du mig då? Om inte, skicka din e-postadress till styrelsen@brinckanlehusen.se så skickar jag över inspektionsrapporten.

Jan Lindelöf/Styrelsen

PS Jag skickar givetvis även rapporten till er som tror mig, hör bara av er.

Comments are closed.