Brinckan Lehusen - logotyp

”Ny” styrelse

Efter stämman i maj har två styrelsemedlemmar, ordföranden Lars Nordström och ledamoten Ann Lindblad, flyttat från föreningen. Styrelsen har därför haft ett nytt sk konstituerande styrelsemöte. Nu ser styrelsen ut så här:

• Ordförande, Jan Lindelöf

• Vice ordförande, Henrik Mungenast

• Sekreterare, Anna Rogalska Hedlund

• Ledamöter: Mikael Arkevret, Per Matses, Ulf Wernersson, Martin Johansson och Ola Ragnar.

Styrelsen når du på styrelsen@brinckanlehusen.se.

Jan Lindelöf/Styrelsen

Comments are closed.