Ny regel för bytesrummet – inget textilt!

Under de senaste året har föreningen varit tvungen att anlita saneringsföretagen Anticimex och Nomor för sanering av mall i ett stort antal av föreningens källarförråd. Alla ni som har varit berörda av saneringen vet hur besvärligt det har varit – bortsett från att era textiler i vissa fall blivit förstörda.
Styrelsen har därför förbjudit alla typer av textiler i bytesrummet, detta för att förhindra spridning av mal!
Jan Lindelöf/Styrelsen förvaltningsgrupp
PS Såväl Stadsmissionen och Röda Korset tar, bl.a. emot kläder, skor och andra textiler.

Comments are closed.