Förslag till ombyggnader – för stämmobeslut

På informationsmötet, söndagen den 26 mars, presenterade styrelsen sina förslag på ombyggnader av gemensamhetslokaler.

De fyra förslagen är:
• Den överstora grovtvättstugan byggs om till grovtvättstuga, med bibehållen maskinell utrustning, och möteslokal/Kalaskula för ca 40 personer. Idag rymmer Kalaskulan i 9/11 ca 24 personer.
• Möteslokalen/Kalaskulan i 9/11 byggs om till lägenhet för försäljning, jmfr ombyggnaden av den förra Kalaskulan i 17/19.
• Bastun i 30 byggs om till ett gym för den utrustning som nu finns en halv trappa ner i 19. Bastun är nu vattenskadad och det krävs totalrenovering av utrymmet.
• I 28, plan 2, finns en outnyttjad del av korridoren som vi föreslår upplåtes till någon av de anslutande grannlägenheterna.

Syftet med styrelsens förslag till ombyggnaderna är att höja standarden på våra gemensamhetslokalerna samtidigt som vi ökar föreningens intäkter.

Besök gärna de lokaler som nämns ovan. För att komma in i Kalaskulan och grovtvättstuga krävs bokning. Samordna därför ditt studiebesök med dina grannar. I kallelsen till stämman kommer ytterligare information om förslagen.

Henrik Mungenast/Styrelsen

Comments are closed.