Bygglov för inglasning av balkonger

Stadsbyggnadsnämnden har nu beslutat att bevilja bygglov för inglasning av våra balkonger.Villkor i beslutet är att:

• Inglasningssystem utan synliga profiler ska användas
• Inglasning ska göras på ett för byggnaden enhetligt sätt avseende glasstorlek, glastjocklek samt glaskulör
• Inglasningen ska avgränsa spridning av brandgaser och får
inte hindra åtkomligheten vid utrymning.

Liksom tidigare, ända sedan Svenska Bostäderstiden, är det inte tillåtet att glasa in balkonger utan ”tak”, dvs någon byggnadsdel att glasa in emot.

Innan du gör din upphandling av entreprenör – läs igenom bygglovet. Du beställer det från info@borgmerio.se.

När du handlat upp din entreprenör skickar du in en anmälan till Borg&Merio. Observera att även entreprenören ska underteckna anmälan.
Frågor om bygglovet besvaras av vår förvaltare Tomas Merio, tomas.merio@borgmerio.se.

Jan Lindelöf/Styrelsens förvaltningsgrupp

Comments are closed.